5. Biyolojik Mücadele Kongresi

TÜRKİYE 5. BİYOLOJİK MÜCADELE KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE FIFTH TURKISH NATIONAL CONGRESS OF BIOLOGICAL CONTROL

4-7 Eylül 2002

4-7 September 2002

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

ERZURUM

(1-14) T.BORA

Bitki hastaliklariyla biyolojik savasta gelişmeler ve Türkiye'de durum

 

(15-21) S.A.MILLER

Prospects for the use of biological control tactics in integrated vegetable disease management programs

 

(23-32) N.UYGUN

zararlilara karşi biyolojik mücadelede gelişmeler

 

(33-47) C.W.HOY

Integrating biological controls with plant defensive chemistry in vegetable crops

(49-60) F.N.UYGUR

yabanci otlar ve biyolojik mücadele

 

(61-70) ?.H.ELEK??O?LU
Bitki paraziti ne matodlara karşi biyolojik mücadele

 

(71-79) B.HERDURGUN, T.TURANLI, T,KO?LU, A.Z?MREO?LU

Zeytin sineği (Bactrocera oleae Gmel. ) 'nin biyolojik mücadelesinde kullanilmak ÖZERe parazitoiti Psyttalia (=Opius) concolor  'un kitle üretimi üzerinde çalişmalar
Preliminary studies on mass rearing of Psyttalia concolor Szepl. to suppress the olive fruit fly, Bactrocera oleae (Gmel. ) population by utilizing biological control

(81-88) C.G??L?, H.?ZBEK

Erzurum'da kuşburnu (Rosa spp.) zararlisi Metopolophium dirhodum (Walker) (Aphididae: Homoptera)' un parazitoitlerinden Praon dorsale Hal. ve Aphidius ervi Hal. (Hym.: Aphidiidae) 'in zararli üzerinde etkinlikleri
Effects of the parasitoids, Aphidius ervi Hal. and Praon dorsale Hal. (Hymenoptera, Aphidiidae) on Metopolophium dirhodum (Walker) (Homoptera, Aphididae), pest of rosehip (Rosa spp.) in Erzurum.
 

(89-98) C.?ZKAN, O.GÜRKAN

Koinobiont endoparazitoid Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) 'in farkli iki ya?taki ungüvesi larvalarinda yasam ?izelgeleri
The life tables of koinobiont endoparasitoid Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) on two different aged of E. kuehniella
 

(99-108) D.?ZMEN, S.DABBA?O?LU, C.?ZKAN, N.KILIN?ER

Yumurta-larva parazitoidi Chelonus oculator  Panzer (Hymenoptera: Braconidae) 'nin iki yeni konukçuda yetistirilmesi
Rearing an egg-Iarval parasitoid Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) on two new hosts
 

(109-116) E.YANIK, A.UgUR

avci Anthocoris nemoralis (F. ) (Heteroptera: Anthocoridae) 'in laboratuvar koşullarinda yetistirilmesi ve Bazi biyolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerinde araştırmalar
Investigations on the rearing of predator Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera: Anthocoridae) under laboratory conditions and determination of some biological characteristics

 

(117-126) F.ERLER

Antalya ?li 'nde Cacopsylla pyri (L. ) (Homoptera: Psyllidae) 'nin avci doğal düşmanları vebunların ila?lanan ve ila?lanmayan armut bahçelerindeki populasyon durumlari
Predators associated with Cacopsylla pyri (L. ) (Homoptera: Psyllidae) and their population fluctuations in sprayed and non-sprayed pear orchards in Antalya Province
 

(127-135) H.TUNCA, N.G?K?EK, C.?ZKAN

farkli besin ?e?itlerinin Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) 'un ergin yasam süresine etkileri
The effects of different nutrients on the longevity of Chelonus oculator  Panzer (Hymenoptera: Braconidae)
 

(137-146) ?.GEN?SOYLU, C.?NC?ER

Büyük Menderes Havzas? pamuk alanlarinda yapilan farkli mücadele uygulamalarinin doğal düşman populasyonu üzerine etkileri
Effects of different management practicies on natural enemies in the cotton field of the great meander valley
 

(147-160) ?.GEN?SOYLU, C.?NC?ER

Pamuk alanlarinda doğal düşmanların sokucu-emicilerin populasyon gelişimine etkisinin saptanmasi
Determine the effect of natural enemies on population dynamics of piercing-sucking pests in cotton fields.
 

(161-166) I.NURIEVA

Bioecological abilities of parasitoids parasitizing Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera, Arctiidae) in Azerbaijan
Azerbaycan 'da Hyphantria cunea Drury 'nin parazitoitlerinin bio-ekolojik etkinlikleri

 

(167-174) M.DOĞANLAR, A.Y???T, E.SERTKAYA

Hatay ve çevresinde Traumathocampa wilkinsoni Tams. (Lep.: Thaumetopoeidae) 'nin yumurta parazitoitleri vebunların doğal etkinlikleri
Egg parasitoids of the Mediterranean pine processionary moth, Traumathocampa wilkinsoni Tams (Lep.: Thaumatopoeidae) and their natural effectiveness ?n Hatay province, Turkey

 

(175-179) N.DOGAN BölgeN, H.G??MEN

sicakliğin Scolothrips longicornis Priesner (Thysanoptera: Thripidae) 'in biyolojisi üzerine etkileri
The effects of temperature on biology of Scolothrips longicornis Priesner (Thysanoptera:Thripidae)
 

(181-188) N.?ZDER, ?.SA?LAM

Derin dondurucuda depolanmiş Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep.: Pyralidae) yumurtalarindan elde edilen Trichogramma cacoeciae Marchal (Hym.: Trichogrammatidae) 'nin Bazi biyolojik özellikleri
Some biological properties of Trichogramma cacoeciae March. (Hym.: Trichogrammatidae) reared on the eggs of Ephestia kuehniella (Zell. ) (Lep.: Pyralidae) stored in deep-freeze
 

(189-198) S.MAHARRAMOVA

Role of parasitoid complex in control of Tortrix viridana (L. ) (Lepidoptera, Tortricidae)
Tortrix viridana (L. ) (Lepidoptera, Tortricidae) 'nin kontrolünde parazitoit kompleksinin rolü
 

(199-207) Z.YOLDA?, M.gücüK, D.TURANLI, N.MADANLAR

Sebze seralarinda yaprakbitlerine karşi uygun biyolojiksavas etmeninin kitle üretimi
Mass rearing of effective biological control agents against aphids injurious to vegetables grown in greenhouses
 

(209-216) ?.ASLAN, H.?ZBEK

Erzurum koşullarinda Cassida rubiginosa Mueller (Coleoptera, Chrysomelidae) 'nin biyolojisi ve Cirsium arvense (L. ) Scop. 'nin biyolojik mücadelesinde kullanilma olanaklari
Biology of Cassida rubiginosa Mueller (Coleoptera, Chrysomelidae) in Erzurum ecological conditions and possibilites of its use in the biological control of Cirsium arvense (L. ) Scop.
 

(217-226) K.KARA, ?.ALAO?LU

Türkiye Tachinidae (Diptera) faunas? için yeni kay?tlar
New records for Turkish Tachinidae (Diptera) fauna.
 

(227-235) G.TOZLU, L.G?LTEK?N, R.HAYAT, ?.G??L?

Erzurum'da lahanada zarar yapan böcek türlerinin doğal düşmanları üzerinde çalişmalar
Studies on the natural enemies of cabbage pest in Erzurum
 

(237-246) S.?LMEZ, M.L.ULUSOY

Diyarbak?r ilinde Aphidoidea ?stfamilyas?na ba?l? türlerin predatürlerinin saptanmasi
Determination Predators of Superfamily Aphidoidea in Diyarbak?r

 

(247-255) A.?ZPINAR, A.YÜCEL


Güneydogu Anadolu Projesi (GAP) alanindaki pamuklarda zararli ve avci böcek türlerinin belirlenmesi
Determination of the pest and predator species on cotton of Southeastern Anatolia Project (GAP) area
 

(257-264) E.GUSEYNOVA, I.KERIMOVA

Rogases (Hymenoptera, Braconidae) - Parasitoids of Lepidoptera
Bazi Lepidoptera türlerinin Rogas (Hymenoptera, Braconidae) cinsi parazitoitleri
 

(265-274) E.SERTKAYA, A.Y???T

Antakya ve çevresinde bu?dayda zararli yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları
Aphid species, injurious on wheat and their natural enemies in Antakya province
 

(275-278) J.KOLAROV, S.?ORUH, H.?ZBEK, E.YILDIRIM

A Contribution to lchneumonidae (Hymenoptera) fauna of Turkey: The subfamily Cremastinae
Türkiye Cremastinae Faunas?na Katk?lar (Hymenoptera, Ichneumonidae)

 

(279-286) ?.KEPENEK??, C.ZEK?, A.?ZDEM, G.?ZT?RK


?? entomopatojen nematodun Akdeniz meyve sineği [Ceratitis capitata (Wied) (Diptera: Tephritidae)] pupalarina etkileri
Effects of three entomopathogenic nematodes on Mediterranean fruit fly [Ceralitis capitata (Wied) (Diptera : Tephritidae)] pupae
 

(287-295) M.CRISTOFARO, R.HAYAT, L.G?LTEK?N, G.TOZLU, H.ZENG?N, C.TRONCI, F.LECCE, F.?AH?N, L.SMITH

Preliminary screening of new natural enemies of yellow starthistle, Centaurea solstitialis L. (Asteraceae) in Eastern Anatolia
Do?u Anadolu Bölgesi' nde Centaurea solstitialis L. (Asteraceae) 'in yeni doğal düşmanları üzerinde ?n çalişmalar
 

(297-314) R.?NCEKULAK, O.ECEV?T

Amasya elma bahçelerinde bulunan zararli ve yararli akar türleri ile populasyon yoğunluklarinin saptanmasi üzerinde bir araştırma
A research on determination of harmful and benefical mite species in apple orchards in Amasya and their populalion densities
 

(315-318) M.A.GÜVEN, A.BAYRAM, B.GÜVEN

Ege Bölgesi ba? alanlarindaki örümcek (Araneae) faunas? üzerinde araştırmalar
Investigations on spider fauna (Araneae) in vineyards areas of Aegean region
 

(319-326) M.A.GÜVEN, B.GÜVEN, S.ÇOBANOgLU

izmir (Menemen) ve Manisa ( Saruhanl?) illerinde entegre ve geleneksel mücadele programi uygulanan ba?larin phytoseiid (Acarina: Phytoseiidae) populasyonlar? yönünden              değerlendirilmesi
Evaluation of vineyards for the predatory mite population densities with IPM and conventional (control systems) treatments in izmir (Menemen) and Manisa (Saruhanl?) provinces
 

(327-334) R.SFORZA,M CRISTOFARO

Search for biocontrol agents in Turkey against medusahead and yelIow starthistle
Türkiye' de Taeniatherum caput-medusae ve Centaurea sosltitialis 'e karşi biyokontrol ajanlarinin araştırılması
 

(335-344) H.BA?PINAR, ?.?AKMAK, E.M.YILDIRIM

Bazi pestisitlerin ve Melia azedarach L. su ekstrakt?n?n Bazi doğal düşmanlara laboratuvarda etkileri
The effect of some pesticides and the water extract of Melia azedarach L. on some natural enemies in laboratory

 

(345-352) A.G?K?E, M.K.ER

Entomopatojenik fungus Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown&Smith kullan?larak sera beyazsineğinin, Trialeurodes vaporariorum Westwood, biyolojik mücadelesi ve sicakliğin fungusun büyümesine etkisi
Biological control of the glasshouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood, using entomopathogenic fungus Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown&Smith and effects of temperature on radial growth of the fungus
 

(353-358) A.Y???T, S.SOYLU

K?lleme funguslar? ile beslenen Psyllobora bisoctonotata (Muls. ) (Coleoptera, Coccinellidae)
Feeding of ladybird, Psyllobora bisoctonotata (Muls. ) (Coleoptera, Coccinellidae) on causal agent of powdery mildew
 

(359-364) H.?AM, A.G?K?E, Y.YANAR, ?.KADIO?LU

Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals. ) Vuill 'nin patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say. ) üzerindeki etkisi
The effect of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals. ) Vuill on Colorado potato beetIe (Leptinotarsa decemlineata Say. )
 

(365-370) M.ALTINDA?, M.?AH?N, A.E??TKEN, S.ERC??L?, M.G?LERY?Z, F.?AH?N, M.F.D?NMEZ

Bazi bitki büyümesini art?ran rhizobakterilerin (BBAR) kay?s?da kahverengi ??r?kl?k (Monilia laxa Ehr. ) hastaliğina karşi biyolojik mücadelede kullanilma imkanlari
Studies on capabilities of using some plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) for biological control of brown rot (Monilia laxa Ehr.) disease on apricot
 

(371-380) M.GEZEN, H.?ZAKTAN

kültür mantar?nda bakteriyel benek (Pseudomonas tolaasii) hastaliginin biyolojik kontrolünde fluoresent pseudomonaslarin etkisi üzerinde bir çalişma
A study on the effect of fluorescent pseudomonad strains for biological control of bacterial blotch disease (Pseudomonas tolaasii) of cultivated mushroom
 

(381-390) R.KOTAN, F.?AH?N, E.DEM?RC?, C.EKEN

Patates (Solanum tuberosum L. ) 'te kuru ??r?kl??e sebep olan fungal patojenlerden Fusarium solani 'ye karşi potansiyel bakteriyel etmenler kullan?larak biyolojik mücadele imkanlarinin araştırılması
Studies on the biological control of potato dry rot disease caused by Fusarium solani with application of some bacterial strains
 

(391-398) ?.OLDA?, G.?LKE, M.M?R?K

Domateste bakteriyel leke hastaliğina (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) karşi biyolojik mücadele çalişmalari
Studies on biological control against tomato bacterial spot diseases (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)
 

(399-408) S.SOYLU, E.M.SOYLU, ?.A.BOZKURT, H.Y???TBA?

farkli Bölgelerde yeti?tirilen biberlerin rhizosferlerinden izole edilen bakteri izolatlarinin toprak kökenli fungal patojenlerin gelisimi üzerine olan etkinliklerinin in vitro koşullarinda belirlenmesi
Isolation of bacterial isolates from the rhizosphere of pepper plants growing in different regions of Hatay and determination of efficacy on in vitro fungal growth of soil borne pathogens
 

(409-416) Y.AYSAN, ?.ÇINAR

Tohum kökenli Pseudomonas syringae pv. tomato 'ya karşi antagonistlerin etkisi
Effect of antagonists on seed borne pathogen Pseudomonas syringae pv. tomato
 

(417-422) C.EKEN, E.DEM?RC?

Yusufeli (Artvin) ve Olur (Erzurum) il?elerinde Sorghum halepense 'de saptanan Fusarium türleri
The Fusarium species determined on Sorghum halepense in Yusufeli (Artvin) and Olur (Erzurum) districts
 

(423-428) F.?AH?N, R.KOTAN, M.F.D?NMEZ, A.E??TKEN, S.ERC??L?, S.A.MILLER

In-vitro ve in-vivo kosullarda ayvalarda kahverengi meyve ??r?kl?k hastaliğina neden olan Monilia linhartina patojenine karşi biyolojik mücadele olanaklarinin araştırılması
Studies on postharvest biological control of Monilia linhartina, causal agent of brown rot on quince fruits in in-vitro and in-vivo conditions
 

(429-436) H.H.ALTINOK, Y.CANIHO?, D.S.AKG?L

Patl?canda Fusarium solgunluguna karşi patojen olmayan Fusarium t?r? ve Actigard '?n etkinliklerinin belirlenmesi
Determination  of efficiency of a non-pathogen Fusarium species and actigard against Fusarium wilt of eggplants.
 

(437-442) H.N.YILDIZ, Y.AYSAN

Domates gövde nekrozu etmenlerinden Pseudomonas viridiflava 'ya karşi çesitli mikroorganizmalarin antagonistik özelliklerinin saptanmasi
Determination of antagonistic features of various microorganisms against tomato stem necrosis agent Pseudomonas viridiflava
 

(443-447) C.EKEN, ?.?ORUH, E.DEM?RC?, H.ZENG?N

Horoz ibi?i (Amaranthus retroflexus L. ) 'nin Alternaria alternata (Fr. ) Keissler fungusu ile biyolojik mücadelesi üzerinde araştırmalar
A study on biological control of the pigweed (Amaranthus retroflexus L. ) with Alternaria alternata (Fr. ) Keissler

 

(449-462) R.SFORZA, P.C.QUIMBY,Jr.

An overview of biological control research at EBCL-USDA in Montpellier, France
Montpellier (Fransa) 'deki Avrupa Biyolojik mücadele Laboratuar? (EBCL-USDA) 'nda yapilan biyolojik mücadele çalişmalari

 

(463) Yazarlar

Okunma 12484 defa Son Düzenlenme Perşembe, 09 Şubat 2017 03:08