Slide background

Türkiye Entomoloji Derneği olarak 2024 yılında yapılacak XXVII. Dünya Entomoloji Kongresi’ni İstanbul’da düzenlemek üzere yeniden adayız.

Slide background

DESTEK MEKTUPLARI

Slide background

ICE 2024 ISTANBUL HAZIRLIK TOPLANTILARI

Slide background

1. Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresine dünyanın birçok yerinden katılım gösteren bilim insanlarına 2024 yılında yapılacak olan 27. Uluslarası Entomoloji Kongresini ülkemizde düzenleme isteğimizi yineledik. Bu fırsatı veren düzenleme kuruluna teşekkür ederiz.

Slide background

Çalışma Konularımız

Derneğimiz üyelerimize amacına uygun her türlü yardımda bulunur ve bilimsel bir dergi yayınlar. Entomoloji dalında çalısan elemanların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü konferans, seminer, toplantı ve inceleme gezileri düzenler ve bu gibi faaliyetlere katılır. Araştırıcıların kendi konularında yurt içinde veya yurt dışında ihtisas veya doktora yapmalarını teşvik eder ve gerekli kolaylıkların sağlanmasına çalışır.

Slide background

https://ice2020helsinki.fi/

Slide background

22. Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir

  • PREPARATORY MEETINGS for ICE 2024 ISTANBUL
  • Türkiye Entomoloji Derneği olarak 2020 yılında düzenlenecek “26. Uluslararası Entomoloji Kongresi”ni düzenlemek üzere 2016 yılı başında aday olmaya karar verdik. Adaylık sürecimizde hazırladığımız teklifi 2016 yılında Orlando USA de düzenlenen
  • -Üyelerimizden Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Toprak fizyoloji alanının dünyaca prestijli dergilerinden Wiley tarafından yayınlanan "Archives of Insect Biochemistry and Physiology" ve Frontiers
  •  Prof. Dr. Ian Riley'in "Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi" esnasında kongre katılımcılarına sunduğu "Challenges for publishingTurkish science in English:observations from two years of copyediting" başlıklı sunumu PDF olarak sayfamıza
  • Türkiye Entomoloji Derneği’nin 22. Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Aralık 2019 tarihinde saat 14:00’de Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıda yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev dağılımında;