6. Biyolojik Mücadele Kongresi

TÜRKİYE 6. BİYOLOJİK MÜCADELE KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE SIXTH TURKISH NATIONAL CONGRESS OF BIOLOGICAL CONTROL

8-10 Eylül 2004

8-10 September 2004

Ondokuz May?s Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

SAMSUN

 

SÖZLÜ SUNULAR 

 

A.G?ncan, E. Durmu?o?lu, Z. Yolda?

Bazi doğal Organik ?nsektisitlerin Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) Pupalarina Etkileri üzerinde araştırmalar

 

H. Tunca, N. G?k?ek, C.?zkan

farkli Besinlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)?un yasam E?rilerine Etkisi

 

S. Alp, A. Ugur

Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera : Anthocoridae)?in farkli Besinlerde gelisimi üzerine araştırmalar

 

D. Senal, N. Uygun

farkli sicaklik ve orantili Nem koşullarinda Chilocorus nigritus (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae)?un Bazi Biyolojik özelliklerinin saptanmasi

 

C.Kibrit?i, C. Kazak, K. Karut

avci Akar Typhlodromips enab El-Badry??n Laboratuvar koşullarinda Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acarina: Phytoseiidae; Tetranychidae) üzerinde Bazi Biyolojik özellikleri

 

?. Kasap, E. ?ekEROgLU

turunçgil kirmizi?r?mcegi Panonychus citri (McGregor) ?le avci Akar Typhlodromus athiasae Porath ve Swirski (Acarina: Tetranychidae: Phytoseiidae) arasindaki ilişkiler

 

S. K. Ozman-Sullivan

predatör Akar Kampidromus aberrans (Oud.) (Acarina: Phytoseiidae)??n Laboratuvar koşullarinda Biyolojisi üzerine araştırmalar

 

M.avci, O. Sar?kaya

?am keseb?cegi Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae)?n?n Yumurta Parazitoitleri

 

H.Kat?, K. Sezen, Z. Demirbag, A. O. Beld?z

Findik zararlilarindan ?zole edilen Bacillus thuringiensis (Berliner) Su?larinin Karakterizasyonu ve Insektisidal Aktiviteleri

 

H Tunaz, M Kubilay Er, Cemil Bengin

?am Keseb?cegi (Thaumatopoea pityocampa Schiff. Lepidoptera: Thaumatopoeidae) Larvalarinda Beauveria bassiana (Bals. ) Vuill. (Ascomycota: Hypocreales) Fungal enfeksiyonuna karşi oluşan Nod?lasyon Reaksiyonunda Eikosanoidlerin rolü

 

B. Tunal?, C.Lomer, M. Kodan, O.Büyük, D. Erdurmu?

S?ne (Eurygaster maura L.)?ya Kars? Beauveria bassiana (Balsamol, Vuillemin)?n?n ?n Vitro?daki Etkileri üzerinde araştırmalar

 

E. Atakan, Z. Akdagc?k, M.?l??l?

Adana ilinde Kolzada zararli ve faydali böcek Faunas? ve Bazi zararli türlerin doğal Parazitlenme Oranlarinin araştırılması

 

F. Akyaz?, O. Ecevit

Samsun ?li Findik bahçelerinde Bulunan zararli ve yararli Akarlarin Pop?lasyon Dalgalanmalarinin Belirlenmesi

 

K. Karut, A.Arslan

Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)?nin Sera koşullarinda Pamuk üzerinde doğal ?l?m Faktürlerinin Belirlenmesi

 

S. ?ztemiz, S.Korno?or

Çukurova?da Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae)?in yayılış Alan? ?le doğal Parazitleme Oran?n?n Belirlenmesi

 

M. A.S?g?t, ?. H. Elek?ioglu, A. ?zarslandan

Dogu Akdeniz Bölgesi?nde Meloidogyne incognita Chitwood, 1949?n?n kinci D?nem larvalarinin Bakteriyel Parazit Pasteuria penetrans Thorne, 1940??n Endosporlar? ile doğal infeksiyon oranlarinin arast?r?lmas?

 

?. Kepenekci, I. ?zdemir, E. Evlice, M. E. ?kten

?? Entomopatojen Nematodun Unlu Erik Afidi [Hyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae)] Erginlerine Etkileri

 

E. ?ahin, M. Yama?, J. Nicol, A. Yorganc?lar, S. ?lhan, R. Demirel

Fungus ?zolatlarinin kök Lezyon Nematodu (Pratylenchus thornei, Sher and Allen, 1953) üzerindeki ?nhibit?r Aktivitesinin Taranmas?

 

S. Telli, A. Yi?it

Leptomastix dactylopii How. ve Anagyrus pseudococci Gir. (Hym., Encyrtidae)?nin Bazi biyolojik özellikleri ve turunçgil Unlubiti, Planococcus citri Risso(Hom., Pseudococcidae)?yi Parazitleme G??leri

 

A.Becan, A.?zp?nar, B.Polat

Çanakkale ?li Domates alanlarinda zararli yesilkurt (Helicoverpa armigera Hbn. (Lep.;Noctuidae))?un Populasyon gelismesi ve Predatürlerinin Belirlenmesi

 

B. Y?ksel, S.Akbulut, A.Keten

Pityophthorus pityographus (Ratz.)'un Biyolojisi ve Potansiyel Predatürlerinin Belirlenmesi

 

M. K.Er, H.Tunaz, A. G?k?e

Bazi Entomopatojen Funguslarin Laboratuvar koşullarinda Thaumetopoea pityocampa Schiff. (Lepidoptera: Thaumatopoeidae) Larvalarina Etkileri

 

POSTER SUNULAR 

 

C.?zkan

 I??klanma süresinin ve Besinin farkli D?nem Larvalarda gelisme gösteren Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)?in Potansiyel Yumurta Verimine Etkileri

 

?. Kepenekci, S. Hal?c?

?ki Entomopatojen Nematodun Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)ve Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae) üzerindeki Etkileri

 

H. Satar, N.K. Ko?

Entomopatojen Fungus Fusarium subglutinans??n Aphis gossypii Glover?ye karşi Biyolojik etkinliğinin Belirlenmesi

 

H. S. Bulut, N. Madanlar

Bademli (?demi?, izmir) Beldesi Meyve Fidanl?klarinda Toprak?st?nde Saptanan zararli böcek ve Akar türleri ?le doğal düşmanları

 

?. ?akmak, H. Ba?p?nar, N. Madanlar

Aydin ilinde ?rt? Alt? ?ilek alanlarinda zararli Akar türleri ve doğal düşmanları

 

M. M. Aslan, ?. Yavuksuz, B. Akyol

Kahramanmara? ?li ve çevresinde Ay?i?e?i (Helianthus annuus L.) ?retim alanlarinda Saptanan zararli ve faydali böcek türleri

 

M. M. Aslan, N.Uygun

Kahramanmara? ilinde Aphidoidea ?stfamilyas?na Ba?l? türlerin Predatürlerinin saptanmasi

 

M. DOĞANLAR, A. Yigit,K. Kaya

B?ld?rc?n, Coturnix japonica Temminck & Schlegel (Galliformes, Phasianidae) erginlerinin Pamuk yaprakkurdu, Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera, Noctuidae) larva ve pupa tüketimleri

 

N. Uygun, S. Toros, M. R. Ulusoy,.S. Satar, I. ?zdemir

Do?u Akdeniz Bölgesi Aphidophag Coccinellidae ve Syrphidae türleri

 

S. ?oruh, H. ?zbek, J. Kolarov, G. Tozlu

Bayburt ve G?m?shane illerinde Diplolepis mayri Schld.?nin Ichneumonid Parazitoitleri

 

E. Sertkaya, ?. ?remi?, A. Yi?it

Hatay?da ?eti (Prosopis farcta (Banks and Sol.) Macbride) Tohumlarinin Caryedon palaestinicus Southgate (Coleoptera, Bruchidae; Pachymerinae) ile bulaşma Durumu

 

K. Dalc?,T. ?zsisli, A. A. I??kber

Bazi ?nsektisitlerin Kahramanmara? yöresinde En ?ok rastlanilan faydali böcekler üzerindeki Kal?nt? Toksisitelerinin Laboratuvar koşullarinda araştırılması

 

K. Melan, K.Kara

Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae) ?in Bat? Karadeniz Bölgesinde tespit edilen Tachinidae (Diptera) parazitoidleri

Okunma 11150 defa Son Düzenlenme Perşembe, 09 Şubat 2017 03:08