7. Biyolojik Mücadele Kongresi

TÜRKİYE 7. BİYOLOJİK MÜCADELE KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE SEVENTH TURKISH NATIONAL CONGRESS OF BIOLOGICAL CONTROL

27-29 A?ustos 2007

27-29 August 2007

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

ISPARTA

SÖZLÜ SUNULAR

 

Ali A. I??kber, Hasan Tunaz, Nedim Uygun, Cafer Mart, M. Kubilay Er, Serdar Satar

Coccinellid Parazitoidi, Dinocampus coccinellae (Schrank) (Hymenoptera: Braconidae)?n?n Kahramanmara? ilinde Bazi Biyolojik ve Ekolojik özelliklerinin araştirilmasi

 

Alireza Nazari, Aliasgar Lashgari, Amin Nikpay

Biology of Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym., Trichogrammatidae) on Helicoverpa armigera Hubner (Lep.: Noctuidae) Eggs in Laboratory Conditions

 

Arif Arslan, Cengiz Kazak, Kamil Karut

Macrolophus caliginosus Wagner (Hemiptera: Miridae)?un Laboratuvar koşullarinda Bemisia argentifolii (Bellows & Perring) (Homoptera: Aleyrodidae) üzerinde Bazi Biyolojik özellikleri

 

Celalettin G?z?a??k, Cafer Mart, Kenan Kara

Güneydogu Anadolu Bölgesi?nde Misirda zararli Lepidoptera türlerinin doğal düşmanlari ve doğal Parazitlenme Oranlar?

 

Derya ?enal, Nedim Uygun

Besin De?i?iminin avci böcek Chilocorus nigritus (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae)?un Ergin ?mr? ve üreme gücüne Etkileri

 

Ertan Yan?k, Levent ?nl?, Abuzer YÜCEL

Antepf?st???nda Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. (Hom.: Psyllidae)?n?n Biyolojik mücadelesinde Anthocoris minki Dohrn (Het.: Anthocoridae)?nin Kitle üretimi ve Sal?m?

 

Evin Polat, Mehmet Karag?z

Aydin ?li ve ?l?elerindeki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri Tan?nmalar?,yayılış Alanlar?, Populasyon Yo?unluklar?, Yumurta Parazitoitleri ve Parazitlenme Oranlar? Tespiti üzerinde araştırmalar

 

Gholamali Akbarzadeh Shoukat, Hossein Ranji, Ebrahim Ebrahimi

Identification of the Egg Parasitoids of Cydia pomonella (L.) on Walnut Trees and Its Efficiency in West Azarbaijan-Iran

 

Hossein Ranji, Gholamali Akbarzadeh Shoukat

Parasitism and Hyperparasitism of Cabbage Aphid Brevicoryne brassicae (L.) (Hem: Aphididae) on Canola Farms in West Azerbaijan Province ? Iran

 

?brahim ?akmak, Arne Janssen, H?seyin Ba?p?nar, Maurice W. Sabelis

Aydin ?li ?rt? Alt? ?ilek alanlarinda zararli Tetranychus cinnabarinus?un mücadelesinde Phytoseiulus persimilis ve Neoseiulus californicus?un kullanilma olanaklari

 

Mustafa avci, O?uzhan Sar?kaya

Lymantria dispar??n Isparta ve Burdur Ormanlarinda Asalak ve avcilar?

 

Mehmet Karag?z, Bar?? G?lc?, Sel?uk Haz?r

Kestane Meyve zararlilar? Curculio elephas (Coleoptera: Curculionidae) ve Cydia splendana (Lepidoptera: Tortricidae)?n?n Kontrolünde Entomopatojenik Nematodlarin etkinliğinin Belirlenmesi

 

M?nevver Kodan, M. Oktay GÜRKAN, ?erife Bayram

Ankara ve Konya illerinde Saptanan Trissolcus türleri, Yo?unluklar? ve yayılışlar?

 

Murat Mu?tu, Ne?et K?l?n?er

Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)?nin Sa?l?kl? ve Anagyrus pseudococci Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) Taraf?ndan Parazitlenmi? Unlubit Bireyleri Planococcus citri Risso ve P. ficus Signoret (Hemiptera: Pseudococcidae) arasindaki Besin Tercihi

 

Remzi Atl?han, M. Bora Kaydan, Alper Yar?mbatman

Callaphis juglandis ile Beslenen Adalia fasciatopunctata revelierei?nin ??levsel Tepkisi

 

?erife Bayram

Ankara?da Karaa?a? (Ulmus glabra Mill.)?da Gal Yapan Yaprakbitlerinde avci Coccinellidae (Coleoptera), Chrysopidae ve Hemerobiidae (Neuroptera) Familyas?na Ba?l? T?rler

 

Zeynep Yolda?, Ali G?ncan, T?rkan Ko?lu

izmir ilinde turunçgillerde Bulunan Yaprakbiti türleri ?le doğal düşmanlari arasindaki ilişkiler

 

Ozan DemirÖZER, George Japoshvili, Recep Ay, ?smail Karaca, Baran Aslan, B?lent Ya?ar

Isparta ilinde Sphaerolecanium prunastri Fonscolombe (Hemiptera: Coccoidea) ve asalaklari üzerine araştırmalar

 

Thomas Colvin, ?smail Karaca, Andrey V. Khomutov

The Contemporary Role of Cooperative Extension Service in the US Agriculture and Possibilities of Improving Turkish Plant Protection Through Improvement of the System of Extension

 

Meri? Kumba?l?

Ladin Tanenleri ve Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki δ-endotoksininin Ladin Tomurcuk böceği (Choristoneura fumiferana) üzerinde Etkileri

 

Thomas Colvin, ?smail Karaca, Andrey V. Khomutov, Lydia Krasavina, Vladimir Pavlyushin, Sergey Vassiliev

The Possibility of Joint Application of Aphidophagues with Entomopathogenic Fungi for Control of Melon Aphid

 

POSTER SUNULAR

Bahriye Hepdurgun, Tevfik Turanli, Nedim Uygun, Cevdet Kaplan

Balikesir ve Çanakkale illerinde Zeytin bahçelerinde Bulunan Coccinellidae türleri

 

Emine ??kman, Ahmet Beyarslan

Adiyaman ilinde Saptanan Braconidae (Hymenoptera) türleri

 

Kenan Kara, Sadi Aksu

Eski?ehir ilinde Belirlenen Bazi Tachinidae (Insecta: Diptera) türleri

 

Ferda Yarpuzlu, Nedim Uygun

farkli sicakliklarin avci böcek Cheilomenes propinqua (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae)?n?n gelisme ve üreme gücüne Etkileri

 

G?l Demirhan, Nedim Uygun

farkli sicakliklarin avci böcek Scymnus subvillosus (Coleoptera: Coccinellidae)?un gelisme ve üreme gücüne Etkileri

 

I??l ?zdemir, Nurper G?z, Ne?et K?l?n?er

Ankara ilinde Uroleucon spp. (Hemiptera: Aphididae) ve konukçu Bitki ? Paraz?toit ilişkileri

 

Hasan Murat Aksoy, Sebahat K. Ozman-Sullivan

Aphis pomi DeGeer (Homoptera: Aphididae)?nin Bacillus thuringiensis Berliner ile Biyolojik mücadelesi

 

?mer Telli, Abdurrahman Yi?it

Hatay ?li turunçgillerinde zararli turunçgil Pamuklu Beyazsineği, Aleurothrixus floccosus (Maskell) ve turunçgil ?pek Beyazsineği, Paraleyrodes minei Laccarino (Hom.: Aleyrodidae)?nin doğal düşmanlari

 

?ener Tarla

S?ne?nin Yumurta Parazitoiti Trissolcus vassilievi (Hymenoptera: Scelionidae)?nin Bazi Biyolojik özellikleri

 

Mehmet Ke?eci, ?lyas Tek?am, Emine Topuz, Ali ?ztop

Antalya ve Burdur illerinde S?ne ((Eurygaster integriceps Put.) (Het.: Scutelleridae))?nin Ergin Parazitoit (Dip.: Tachinidae) türleri ve Parazitlenme Oranlarinin Belirlenmesi

 

Fatih Aytar

?am Keseböceği, Thaumetopoea wilkinsoni (Lep.: Thaumetopoeidae)?nin Yumurta Parazitoiti Ooencyrtus pityocampae (Mercet) (Hym.: Encyrtidae)?n?n Laboratuvar sartlarinda ?retim Denemeleri

 

George Japoshvili, ?smail Karaca

Encyrtid (Hymenoptera: Encyrtidae) Parasitoids of Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) in Turkey

 

?zdemir Alao?lu, Abdurrahman G?zel

Antalya ilinde turunçgil alanlarinda Bulunan avci Heteropter türlerinin Tespiti

 

Burak Polat, Ali ?zp?nar

Çanakkale ?li Ba?larinda salkim güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff)?nin mücadelesinde Bacillus thuringiensis var. kurstaki Berliner Preparat? ile Trichogramma evanescens Westwood?in Kullan?m olanaklari

 

Hasan Tunaz, Mehmet Kubilay Er, Kemal Büyükg?zel

Bazi Fungal ?zolatlarin Eikosanoid Biyosentezi ?nhibitürleri ile Birlikte Kullan?ld???nda Lahana kelebegi, Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) Larvalar? üzerindeki ?l?m Etkisi

 

M. Kubilay Er, Hasan Tunaz, Ali Arda I??kber, Serdar Satar, Cafer Mart, Nedim Uygun

Bazi Entomopatojen Funguslarin Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae) Erginlerine Patojeniteleri

 

G?rsel ?etin, Cemil Hanta?, Burhan Ereno?lu

Bursa ve Yalova illerindeki Bazi ?z?ms? Meyve bahçelerinde Saptanan faydali böcek ve Akar türleri ile Yo?unluklar?

 

M. Ali GÜVEN, Bilgin GÜVEN, Sultan ÇOBANOgLU

avci Akar Typhlodromus perbibus (Acarina: Phytoseiidae)?un Laboratuvar koşullarinda Bazi Biyolojik özellikleri

 

?lker Kepenekci, Emre Evlice, Ay?e Demirci

Burdur, Isparta ve Eski?ehir Illerindeki ?rt?alt? Sebze Yeti?tiriciliçinde Sorun Olan kök-ur Nematodlar? (Meloidogyne spp.)?n?n Patojenlerinin Belirlenmesi üzerine araştırmalar

 

UgUR G?zel, ?i?dem G?ne?, Hasan Tunaz

Türkiye Entomopatojen Nematod Faunas?n?n Belirlenmesi

 

?lker Kepenekci, Emre Evlice, Nurdan ÖZER

D?rt Entomopatojen Nematod T?r?n?n Laboratuvar koşullarinda A? Kurdu (Yponomeuta mallinellus Zell. ve Yponomeuta padella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae)) Larvalarina Etkileri

Okunma 11208 defa Son Düzenlenme Perşembe, 09 Şubat 2017 03:08