Yazarlar İçin

 

Türkiye Entomoloji Bülteni için Yeni Eser Başvuru bölümünde sunulan bilgiler dikkate alınarak hazırlanılan eserler, bülten için hazırlanan web sayfamız (http://dergipark.gov.tr/entoteb) üzerinden elektronik  olarak gönderilmelidir. Dergipark sistemi üzerinden eser göndermek, süreci takip etmek ve elektronik olarak kullanıcı ara yüzünden faydalanmak için sisteme kaydolunması gerekmektedir. Diğer tüm detaylar sistem üzerinden görülebilir.