Yayın Kurulu

  Sahibi  
  Türkiye Entomoloji Derneği Adına Ferit TURANLI  
  Sorumlu Müdür  
  Ferit TURANLI  
  Dizgi Editörleri  
Firdevs ERSİN Ahmet HATİPOĞLU Dilek TURANLI
  Dil Editörü  
  Özgür SAĞLAM  
  Yayın Kurulu  
AKKUZU, E., Kastamonu DAĞLI, F., Antalya KOVANCI, B., Bursa
AKYAZI, R.. ORDU DURSUN, A., Amasya SAĞLAM, Ö., Tekirdağ
BAYRAM, A., Diyarbakır GÜZ, N., Ankara SATAR, S., Adana
CAN CENGİZ, F., Hatay İMREN, M., Bolu TURANLI, F., İzmir
  KIVAN, M., Tekirdağ  
     

     
  Owner  
   In the name of Entomological Society of Turkey          Ferit TURANLI  
  Editor  
  Ferit TURANLI  
  Editing Board  
 Firdevs ERSİN Ahmet HATİPOĞLU Dilek TURANLI 
  Linguistic Editor  
  Özgür SAĞLAM  
  Editorial Board  
AKKUZU, E., Kastamonu DAĞLI, F., Antalya KOVANCI, B., Bursa 
AKYAZI, R.. ORDU DURSUN, A., Amasya SAĞLAM, Ö., Tekirdağ
BAYRAM, A., Diyarbakır GÜZ, N., Ankara SATAR, S., Adana
CAN CENGİZ, F., Hatay İMREN, M., Bolu TURANLI, F., İzmir
  KIVAN, M., Tekirdağ