Slide background
Slide background
Slide background

Çalışma Konularımız

Derneğimiz üyelerimize amacına uygun her türlü yardımda bulunur ve bilimsel bir dergi yayınlar. Entomoloji dalında çalısan elemanların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü konferans, seminer, toplantı ve inceleme gezileri düzenler ve bu gibi faaliyetlere katılır. Araştırıcıların kendi konularında yurt içinde veya yurt dışında ihtisas veya doktora yapmalarını teşvik eder ve gerekli kolaylıkların sağlanmasına çalışır.

Slide background

https://ice2020helsinki.fi/

Slide background

22. Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir

  • Türkiye Entomoloji Derneği'nin 23. Olağan Genel Kurulu 7 Aralık 2021 tarihinde saat 14:00'te Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (İzmir) toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 21 Aralık 2021 tarihinde
  • Dear Turkish Entomologists, More than 1,500 entomologists have already self-declared as taxonomists (Professional or  Citizen scientists) on the Red List of Taxonomists, a European Commission initiative aiming to assess the
  •  Prof. Dr. Ian Riley'in "Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi" esnasında kongre katılımcılarına sunduğu "Challenges for publishingTurkish science in English:observations from two years of copyediting" başlıklı sunumu PDF olarak sayfamıza
  • Türkiye Entomoloji Derneği’nin 22. Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Aralık 2019 tarihinde saat 14:00’de Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıda yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev dağılımında;