Print this page

Yönetim

YÖNETİM KURULU (16.12.2019 - Aralık 2021)

Başkan : Prof. Dr. Ferit TURANLI

II. Başkan : Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI

Yazman : Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZSARI

Sayman : Arş. Gör. Dr. Firdevs ERSİN

Üye : Dr. Dilek TURANLI