21. Olağan Genel Kurul Sonuçları

Rate this item
(0 votes)

20.12.2017

Sayın Üyemiz,

1. Türkiye Entomoloji Derneği'nin 21. Olağan Genel Kurulu 18.12.2017 tarihinde Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonunda yapılmıştır.

2. Yapılan seçimler sonucu Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşmuştur.

Yönetim Kurulu

Görevi

Prof. Dr. Ferit TURANLI

Başkan

Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI

II. Başkan

Arş. Gör. Dr. Ahmet HATİPOĞLU

Yazman

Arş. Gör. Dr. Firdevs ERSİN

Sayman

Dr. Dilek TURANLI

Üye

Denetleme Kurulu

Dr. Tülin KILIÇ

Zir. Yük. Müh. Erkan YILMAZ

Zir. Yük. Müh. Ekrem KAYA

3. Üye aidatlarının 2018 ve 2019 yılında  aylık 7 TL ( Yıllık 84 TL) olması oybirliği ile kabul edilmiş olup üyelerimizin aidatlarını aşağıda belirtilen Dernek hesaplarından birisine en kısa sürede en az 6 aylık veya yıllık olarak göndermeleri kararlaştırılmıştır.

Aidatların düzenli olarak ve zamanında ödenmesi, dernek çalışmaları açısından son derecede önemlidir. Geçmiş yıllardan aidat borcu olanların bu borçlarını, ödeyecekleri yılın aidatı üzerinden güncel olarak ödemeleri gerekmektedir.

Üyelerimiz tarafından dernek hesaplarına yatırılacak her türlü ücretin açıklama kısmında ne amaçla yatırıldığının belirtilmesi, karışıklığı önlemek açısından önem taşımaktadır.

Ödemelerinizi yatırabileceğiniz Entomoloji Derneği Hesapları;