Duyurular

  Türkiye Entomoloji Dergisi ve Türkiye Entomoloji Bülteni'nde yayınlanan eserler 01.01.2015 tarihinden itibaren DOI numaraları alacaktır Bilindiği gibi Türkiye Entomoloji Dergisi 2009 yılının ilk sayısından itibaren SCI-E kapsamında taranmaktadır. 2014 yılı sonuna kadar Web of Science (WoS) kapsamında taranan eserlerin maalesef sadece özetlerine erişmek mümkün olmuştur. WoS dışında Elsevier firması da 2013 yılından sonra Dergimizde yayınlanan eserleri Scopus veritabanında tüm kullanıcılarına tam metin olarak erişime açmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak Derneğimiz girişimleri sonuç vermiş ve TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığı ile SCI-E kapsamındaki ulusal dergilerde yayınlanan eserlere, ücretsiz olarak DOI numarası verilmesi başlatılmış, imzalanan protokol uyarınca hem Türkiye Entomoloji Dergisi hem de Türkiye Entomoloji…
  TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ       Türkiye Entomoloji Dergisi SCI-E kapsamında taranan C sınıfı bir dergi olup, Türkiye'deki SCI-E dergilerinin desteklenmesi amacıyla WoS'da indekslenen, Türkiye'de yayınlanan bilimsel dergilere Fen ve Sosyal Bilimler'de etki faktörleri belirleninceye kadar "C" grubundan teşvik verilecektir. Teşvik miktarları her iki bilim dalında da yılda 2 teşvik ile sınırlandırılmıştır. TÜBİTAK Yayın Teşvikleri kapsamında desteklenen dergiler arasına alınmıştır. Bu bağlamda, dergimizde eserleri basılmış yazarların bu teşvikten yararlanabilmeleri için UBYT (http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/) online başvuru sistemine giriş yapmaları gerekmektedir.  
    Makale başvuru sistemi hakkında  
  20. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI 05.01.2016 Sayın Üyemiz, 1. Türkiye Entomoloji Derneği'nin 20. Olağan Genel Kurulu 29.12.2015 tarihinde Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonunda yapılmıştır. 2. Yapılan seçimler sonucu Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşmuştur. Yönetim Kurulu Görevi Prof. Dr. Ferit TURANLI Başkan Doç. Dr. Galip KAŞKAVALCI II. Başkan Arş. Gör. Dr. Ahmet HATİPOĞLU Yazman Arş. Gör. Dr. Firdevs ERSİN Sayman Dr. Dilek TURANLI Üye   Denetleme Kurulu Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ Dr. Tülin KILIÇ Zir. Yük. Müh. Erkan YILMAZ 3. Üye aidatlarının 2016 ve 2017 yılında  aylık 7 TL ( Yıllık 84 TL) olması oybirliği…