Başvuru

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERNEĞİ

ÜYELİK BİLGİLERİ

 

    Aşağıda belirtilen üyelik için gerekli koşulları taşıyanlar, üyelik başvuru formunu eksiksiz doldurarak, gerekli ücreti ödediklerine dair banka dekontunu ve 2 adet fotoğrafı dernek başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Başvurularının Yönetim Kurulunca onaylanmasının ardından ilgili yazıyla birlikte Derneğimizin ücretsiz yayını olan Türkiye Entomoloji Dergisi'nin o yılki tüm sayılarını alacaklardır.

    24. Olağan Genel Kurul toplantısında üye aidatlarının 2024 yılında aylık 10 TL (Toplam 120 TL) olarak devam etmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Üyelerimizin aidatlarını aşağıda belirtilen Dernek hesabına mümkün olduğunca "yıllık"  olarak göndermeleri kararlaştırılmıştır.

Derneğe üye olmak isteyenlerin ödeyeceği ücretler;

- Yeni üye başvurularında yıllık aidat bedeli kadar başvuru ücreti ile o yılın aidat ücreti peşin olarak alınır (yani yıllık aidat ücretinin iki katı kadar ücret alınır (240 TL),

- Daha önce Derneğe üye olup da üyelikten kendi isteğiyle borcu olmadan ayrılmış olanların yeniden üyeliğe başvurmaları durumunda  yeni üye başvurularındaki durum dikkate alınır (240 TL),

- Daha önce Derneğe üye olup da uyarılara rağmen borcunu ödemediği için üyeliğine son verilenlerin yeniden üyeliğe başvurmaları durumunda dört yıllık aidat ücreti peşin olarak alınır (480 TL).

     Aidatların düzenli olarak ve zamanında ödenmesi, dernek çalışmaları açısından son derecede önemlidir. Geçmiş yıllardan aidat borcu olanların bu borçlarını, ödeyecekleri yılın aidatı üzerinden güncel olarak ödemeleri gerekmektedir.

 

Ödemelerinizi yatırabileceğiniz Türkiye Entomoloji Derneği ve Türkiye Entomoloji Dergisi Banka Hesapları (₺)

TL : Akbank, Özkanlar Şubesi (746) Hesap No : 2590

IBAN: TR55 0004 6007 4688 8000 0025 90

Derneğin asal ve onursal olarak üzere iki tip üyesi vardır.

Derneğe asal üye olmak için:

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yasini bitirmiş olmak.
  • Derneğe girmek istediğini ve tüzük hükümlerini kabul ettiğini yazılı olarak bildirmek.
  • Entomoloji alanında ve buna yakın diğer bilim dallarında yüksek öğrenim görmek ve bu dallarda çalışmış veya çalışmakta bulunmak.
  • Yönetim kurulunca üyeliği onanmış olmak gerekir.

Onursal üye olmak için (Dernek Tüzüğü 8. Madde):

  • Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş olmak.
  • Bilgi, ihtisas, tecrübe, maddi ve manevi liyakat ve yeteneği ile derneğe faydalı olmak.
  • Onursal üyeliği yönetim kurulu tarafından onanmış olmak gerekir.
  • Entomoloji alanında isim yapmış yabancı uyruklular da isterlerse yönetim kurulu kararı ile derneğe onursal üye olabilirler.

Dernek Tüzüğü 10. Madde: Onursal üyeler derneğin olağan, olağanüstü ve her türlü bilimsel toplantılarına katılabilirler, konuşabilirler ve teklif yapabilirlerse de kurullarda seçme ve seçilme hakları yoktur.

      Dernek Yönetim Kurulumuz, Dernek Tüzüğünün yukarıda belirtilen 8. maddesindeki şartlarla birlikte aşağıdaki ilkeler doğrultusunda, onursal üyeliğe işlerlik kazandırmak arzusundadır. Bu amaçla;

- 25 yıl dernek üyeliği yapmış,

- Tüm aidatlarını ödemiş,

- Emekli olmuş

kişilerin kendileri veya bir dernek üyesi tarafından bir  dilekçe ile derneğimize başvurmaları beklenmektedir.

Onursal üyeliğe önerilecek kişilerin, dernek tüzüğümüzün 10. maddesi hakkında bilgilendirilerek onaylarının alınması son derece önemlidir.