iletişim

 

Dergi web adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/entoted

Posta adresi: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 
35100 Bornova/İzmir-TÜRKİYE   

Tel: +90 232 311 24 25

Editör e-posta: galip.kaskavalci@gmail.com