Yazarlar İçin

Türkiye Entomoloji Dergisi
Yeni Eser Başvurusu
27.04.2017


Bilindiği gibi Türkiye Entomoloji Dergisi 2009 yılının ilk sayısından itibaren SCI-E kapsamında taranmaktadır. Bu bağlamda, dergimizde tek yıllık ve tek bir bahçe veya tarlada gerçekleştirilmiş biyolojik gözlemler, Türkiye için tek bir türe ait ilk kayıtları bildirilen kısa biyolojik notlar gibi eserler kabul edilmemektedir. Dolayısıyla bu tip eserler ile gerek Entomoloji bilimini gerekse Bitki Koruma alanındaki güncel gelişmeleri yansıtan derlemeleri Türkiye Entomoloji Bülteni'ne yönlendirmenizi bekliyoruz.
TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığı ile SCI-E kapsamındaki ulusal dergilerde yayınlanan eserlere, ücretsiz olarak DOI numarası verilmesi başlatıldığından, ULAKBİM ve Derneğimiz arasında imzalanan protokol uyarınca hem Türkiye Entomoloji Dergisi hem de Türkiye Entomoloji Bülteni ULAKBİM – DergiPark projesine dahil olarak internet üzerinden işleyen on-line eser takip sistemine (UDS) geçmiştir.
Yukarıda ifade edilen gelişmeler sonucunda, yayın hayatına başladığı 2011 yılından beri on-line eser takip sistemindeki Türkiye Entomoloji Bülteni gibi artık Türkiye Entomoloji Dergisi’ne gönderilen eserler de 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren sadece web tabanlı OJS sistemi üzerinden işlem görmüştür. 2017 yılından itibaren Türkiye Entomoloji Dergisi ve Türkiye Entomoloji Bülteni’ne yeni makale başvurularının, UDS (ULAKBİM Dergi Sistemleri)’nin hizmet vermeye başlaması ile birlikte bu sistem üzerinden yapılması gerekmektedir. Yeni sistem ile ilgili detaylar için DergiPark Akademik ekibi tarafından hazırlanan UDS Kullanım Videolarına http://dergipark.gov.tr/page/egitim-dokumanlari bağlantısı aracılığıyla ulaşılabilmektedir. İlgili aşamalarda yaşanabilecek sıkıntılar ve çözüm önerileri için UDS teknik Destek ekibi (http://dergipark.gov.tr/page/dergipark-calisma-grubu  ) hizmet vermektedir.
Gönderilecek eserler için yazarlarımızın UDS (ULAKBİM Dergi Sistemleri) ( http://dergipark.gov.tr/entoted ) ( http://dergipark.gov.tr/entoteb) kullanmaları gerekmektedir.
Dergi yayın ilkelerine uymayan, eser hazırlama ilkelerine uymayan yazarların gönderdiği eserler ile örnek makale taslağı kullanılmadan hazırlanan eserler doğrudan RED edilirler.  Bu nedenle Türkiye Entomoloji Dergisi için "Dergi Yayın İlkeleri", “Eser Hazırlama İlkeleri” ve "Kaynak Bildirim Şekli" dikkate alınarak, “Örnek Makale Taslağı” kullanılarak hazırlanılan eserler, dergi web sayfamız ( http://dergipark.gov.tr/entoted ) üzerinden elektronik olarak gönderilmelidir.
Yeni eser başvurularında  “Başvuru Ücreti” alınmayacaktır.
Eserin yayına kabul edilmesi durumunda Türkiye Entomoloji Derneği “Yönetim Kurulu” tarafından belirlenen “Basım Ücreti” aşağıdaki dernek hesaplarından birine yatırılmalı ve alınan makbuz, eserin dizgi kontrolü yapılan son hali ile birlikte sisteme yüklenilmelidir.
Basım Ücreti, ilk isim dernek üyesi ise ve tüm yazarların (üye olan) aidat borcu bulunmuyorsa ücret sayfa başına 15 TL, ilk isim dernek üyesi değilse (dernek üyesi yazar varsa aidat borcu bulunmamalıdır) ücret sayfa başına 30 TL'dir.
Renkli şekil veya çizelge basım ücreti makalede tek sayfa renkli ise 100 TL, makalede iki veya daha fazla sayfa renkli ise sayfa başına 50 TL olarak uygulanacaktır. Basım ücreti yatırılmadan gönderilen eserler yayınlanmaz.

Türkiye Entomoloji Derneği Hesapları

Her türlü sorularınızı dergi editörü Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI'ya (galip.kaskavalci@ege.edu.tr) yönlendiriniz.
Bu arada, Web sayfamızdaki tüm bilgileri gözden geçirerek önerilerinizi mevcut dergi e-posta adresine (dergi@entomoloji.org.tr) bildirmeniz çok önemli ve değerlidir.
Türkiye Entomoloji Derneği ve dergilerine (TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, Türkiye Entomoloji Bülteni) bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapacağınız katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.